Pravidla zahrady


Provozní doba experimentální zahrady: pro členy a přátelé sdružení, kdykoliv po dohodě.

img_3735

Vstup a využití pozemků: zdarma
Pravidla užití zahrady: plodiny je potřeba sázet po dohodě, pěstování je možné pouze bez chemických postřiků a hnojení. Dobrovolné příspěvky ve formě práce na společných prostorách, vybavení zahrady a jejím rozšiřování vítáme, stejně tak jako účast na společných akcích.

Člen zahrady má jedinou závaznou podmínku: chovat se slušně a lidsky (tj. uklízet po sobě nářadí, nepůsobit škody na jiných zahrádkách, úmyslně ničit společný či cizí majetek, atak).

V případě závažných porušení provozu zahrady, které nepředpokládáme, máme právo účastníka po předchozím upozornění vyloučit. Jeho záhonky, ale může převzít ten, na kterém se obě strany shodnou.